Obsah

18.02.2020

Formuláře

Oznámení pohřbení lidských pozůstatků, uložení zpopelněných lidských ostatků či jiného nakládání s nimi Oznámení zřízení/úpravy hrobového místa Žádost o uložení zpopelněných ostatků

Detail

18.02.2020

Nařízení státní veterinární správy

Mimořádné veterinární opatření - obec Kočí spadá do oblasti pásma dozoru. Instrukce viz příloha - čl. 4.

Detail

18.02.2020

Metodické materiály k ptačí chřipce

Zde jsou dva platné metodické materiály - Soubor typové činnosti STČ 11/IZS Chřipka ptáků; Operační manuál pro aviární influenzu.

Detail

18.02.2020

Hřbitov

V sekci Úřad -> Hřbitov formuláře ke stažení nově naleznete oznámení o zřízení úpravy hrobového místa, oznámení o pohřbení lidských pozůstatků a zpopelnění lidských ostatků, čestné prohlášení - změna nájemce, žádost o povolení převodu hrobového místa, žádost o uložení zpopelněných ostatků.

Detail

18.02.2020

Hřbitov

V sekci Obec -> Hřbitov nově naleznete Řád pohřebiště obce Kočí, návrh na stanovení ceny nájmu hrobového místa a souhlas KÚ se změnami veřejného pohřebiště obce Kočí.

Detail

23.02.2020

příloha

Komunitní škola - Karneval

Komunitní škola - Karneval

Město Hrochův Týnec

23.02.2020

Koukal

40. výročí úmrtí Plk. Josefa Koukala

Vzpomínkový program u příležitosti 40. výročí úmrtí Plk. Josefa Koukala DEN S OSOBNOSTÍ plukovník letectva Josef Koukal D.F.C. U příležitosti 40. výročí úmrtí plukovníka letectva Josefa Koukala pořádá spolek Rozběháme Luži v neděli 23.2.2020 vzpomínkový program, který zahájí v 9:30 Slavnostní bohoslužba v Chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku. Následovat bude v 11:00 zapálení svíček u pamětní desky na náměstí v Luži a společný běh (5 km) po značené trase do Jenišovic, rodiště plk. Koukala. Zájemci o účast na pietním aktu v Jenišovicích, který proběhne ve 12:00, mohou využít zdarma autobus, který odjede z náměstí v Luži v 11:30. Návrat z Jenišovic do Luže je možný opět autobusem, společným během nebo procházkou. Odpolední program se uskuteční v sokolovně, kde bude od 13:00 připravena výstava artefaktů a obrazů s tematikou Českoslovenští letci ve službách RAF. Komentovaný program začne v 15:00 promítáním dokumentu o letcích v RAF, následovat bude křest obrazu „stíhač Josef Koukal“ a prezentace spolku Avalone, který se zabývá prevencí popáleninových úrazů a pomocí popáleným dětem i jejich blízkým. Od 17:00 bude program pokračovat přednáškou o plk. Josefu Koukalovi a promítáním filmu o jeho životě Jen slunce je věčné (1968). Zájemci budou mít možnost podepsat petici, jejíž snahou je přesvědčit ústavní činitele k udělení státního vyznamenání plk. Josefu Koukalovi. Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude věnován spolku Avalone. „Národ, který zapomene svoji minulost, nemá žádnou budoucnost“ (Winston Churchill)

Město Luže

24.02.2020

Participativní rozpočet - závěrečné setkání

Participativní rozpočet - závěrečné setkání

Město Heřmanův Městec vás zve na závěrečné setkání s možností prezentování návrhů na téma PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET, které se bude konat v pondělí 24. února od 19:00 v jednacím sále MěÚ.

Město Heřmanův Městec

25.02.2020

Masopustní průvod

Masopustní průvod v Luži

Masky vítány!

Město Luže

Fotogalerie

08.01.2020

Kočské lípy

PAMÁTEČNÍ LIPOVÁ ALEJ - projekt přístupová polní cesta "Kočská"

Detail