Obsah

Historie

Obecné informace a fotogalerie

 

Obec Kočí leží 5 km východním směrem od okresního města Chrudim při státní silnici 1/17 a je ze všech světových stran, vyjma seveního, sevřena přírodnim úvalem

Vznik obce Kočí je datován do období vlády Přemysla Otakara II. a to v roce 1263, kdy byla osazena německým obyvatelstvem, které přišlo s kolonizačním proudem při zakládání Města Chrudim. Obec měla rychtu, která byla dědičná a svobodná. Počeštění obyvatelstva naší obce je spojeno s revolučním husitským hnutím, kdy němečtí osadníci opouštějí jak Město Chrudim tak i naši obec.

V roce 1512, za rychtáře Jana Kubaty, dochází k prodeji Kočské rychty Chrudimi a postupně se zde stabilizují české selské rody se stálými příjmeními ( Neměrkové, Borovcové, Kudrnkové, Budinských ). Chrudim se stala absolutní vrchností kočských usedlíků. Po roce 1547, po nezdařilém odboji měst a stavů proti králi Ferdinandovi I., se obec Kočí stává konfiskátem a spadá do pravomoci královských úředníků. Město Chrudim svá práva vůči obci posléze od krále vykoupilo a připisuje je ke špitálu kostela sv. Kateřiny. Město vůči obci zvyšuje daně a robotní povinnosti a tak v druhé polovině 17 stol. dochází ke sporu mezi městem Chrudimí a jejími poddanými v obci Kočí.. Spor byl natolik vyhrocen, že hlavní vůdci rebelů byli zajištěni a v počtu 11 osob dopraveni do Prahy a vsazeni do novoměstského vězení.

Ke kočské historii nerozlučně patří i kulturní život zastoupený v nejstarší době zdejší školou, zde připomínanou jíž v roce 1398. Škola v letech 1777- 1829 byla umístěna ve dvou staveních a to čp.93 a 49. V roce 1830 byla zřízena škola v budově čp.92, dnešního obecního úřadu. V roce 1885 byl obcí zakoupen bývalý kontribuční špýchar, v roce 1870 přestavěný na výjezdní hostinec a filiální váhou, a po stavebních úpravách zde byla zřízena nová škola.

Při pohledu do historie obce Kočí nelze pominout jedinečnou památku lidové architektury svého druhu v Čechách, stojící uprostřed vsi a to objekt kostela sv. Bartoloměje. Tato stavba je dokladem dovednosti tesařských mistrů, kteří svými jednoduchými prostředky dali vzniknout stavbě, která je chloubou celého našeho kraje. Založení kostela je datováno 28. února 1397 zakládající listinou, vydanou druhou manželkou krále Václava IV, Žofií. I když jména stavitelů nejsou přesně známa, je zcela pravděpodobné, že jimi byli bratři Jan, Petr a Oldřich Lůtkové, působící v Praze na královské huti. Objekt je umístěn do středu původní zástavby obce a to do míst, kde svého času bývala bažina s divokými topoly v okolí. Kolem věže a lodě byl na vyvýšeném místě hřbitov, ohraničený roubením s dřevěnou stříškou ve spodní části na pískovcové podezdívce. Vchod do kostela je umožněn po dřevěném mostě, dlouhém 18 m a postaveném r.1721 stavitelem Janem Teplým.

Některé další zajímavosti :

- v roce 1893 založen sbor dobrovolných hasičů

- 1.5.1891 proběhla ustavující schůze Sokola, který měl 98 členů. Organizace zanikla v roce 1948

- v třicátých letech byl založen klub SK Kočí. V roce 1946 bylo vybudováno sportovní hřiště.

- v roce 1907 byl zřízen Poštovní úřad v budově dnešního OÚ

V obci je 200 čísel popisných, kde žije 590 obyvatel. Za zmínku stojí, že na začátku 20. století v obci žilo 851 obyvatel a to ve 115 domcích.

Nadmořská výška : 255 m
Výměra katastru : 706 ha

 

Do této části fotogalerie budou postupně vkládány dobové fotografie, získané nebo zapůjčené od našich občanů, abychom měli možnost podívat se, jak se u nás dříve žilo a zavzpomínat si na časy, které se již nikdy nevrátí.............. Jana Bröcklová


Vytvořeno: 5. 9. 2016
Poslední aktualizace: 31. 3. 2017 12:52
Autor: admin prevod