Obsah

Czech POINT

 

Na našem úřadě funguje terminál Czech POINT (www.czechpoint.cz, Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál). Czech POINT je projektem, který si vzal za cíl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu mezi občanem a úřady. Czech POINT míří ke stavu, kdy by v optimálním případě úřady „obíhala data, ne občané“. V současné době počátku fungování systému Czech POINT nabízí tyto služby:

Výpisy z neveřejných evidencí:

  •      rejstřík trestů (RT)

     
Výpisy z veřejných evidencí:

  •     katastr nemovitostí (KN)
  •     obchodní rejstřík (OR)
  •     živnostenský rejstřík (ŽR)
  •     insolvenční rejstřík
  •     registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH
  •     registr živnostenského podnikání
  •     seznam kvalifikovaných dodavatelů
  •     bodové hodnocení řidiče

 

Všechny výpisy úřad poskytne žadateli v optimálním případě na počkání, pouze po zaevidování žádosti a zaplacení správního poplatku.
Poplatky se platí v hotovosti na pokladně úřadu, doklad o zaplacení poplatku obdržíte na místě.

     
Potřebné doklady:

Ověřené výpisy z rejstříku trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas s rodným listem. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. U cizinců je třeba předložit průkaz totožnosti a úředně přeložený rodný list.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
 

Poznámka:

Při vyřizování žádosti o výpis z rejstříku trestů mohou nastat případy, kdy na základě elektronické žádosti o výpis z rejstříku trestů je doručena odpověď „Žádost nemohla být vyřízena elektronicky“. Tuto skutečnost nemá možnost pracovník úřadu ovlivnit a nezbývá, než žadateli zprostředkovat odeslání písemné žádosti o výpis z rejstříku trestů, která musí být opatřena kolkem v hodnotě 50,-Kč.

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele, žádost je vyřízena na základě sdělených podkladů žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík                                    IČ subjektu

Živnostenský rejstřík                              IČ podnikatele / fyzické osoby

Katastr nemovitostí                               Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví, případně specifikace  
                                                                objektu 
 

Výpis z bodového hodnocení řidiče    předložit platný OP + ŘP.