Obsah

Mateřská škola

Uzavření MŠ Kočička od pondělí 16.3.2020 až do odvolání !!

Uzavření Mateřské Školy Kočička Kočí

Informace o zápisu dětí a kritéria pro přijetí

na školní rok 2020/2021 (POZOR ZMĚNA)

Zápis dětí (PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ) proběhne v budově MŠ Kočička Kočí.

Termín zápisu proběhne dne 12.5.2020 od 8.00 - 16.00 hod.

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte a pouze po předchozí telefonické dohodě, kdy si domluvíme hodinu Vaší návštěvy k zápisu. 

Volejte na  tel. 739 301 026 v době od 8.00 do 16.00 hodin.

 

U zápisu nutno doložit:

1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ (žádost viz. níže)

2. Kopie rodného listu dítěte

3. Kopie očkovacího průkazu

4. Čestné prohlášení k očkování (Čestné prohlášení viz. níže)

5. Občanský průkaz zákonného zástupce

Pokud máte přihlášku (Evidenční list dítěte)  již potvrzenou od lékaře, nemusíte již dokládat očkovací průkaz a čestné prohlášení.

 

Bez osobního předání podepsané Žádosti s výše uvedenými doklady nemůže být přijímací řízení zahájeno!

kočička

Kontakty na MŠ:

ředitelka: p. Dana Smekalová

tel:: 739 301 026

vedoucí školní jídelny: p. Lucie Novotná

mobil: 778 523 108

 

Mateřská škola Kočička Kočí, okres Chrudim
Kočí 98
538 61 Kočí

mail: ms.kocicka@seznam.cz

web: http://www.ms-koci.cz/

IČ: 712 94 724

č.ú. 107 - 813 294 0287 / 0100

 

  • MŠ Kočička Kočí je příspěvkovou organizací - zřizovatelem je Obec Kočí.
  • Právní subjektivitu má od 1.9.2014.
  • Jedná se o školku s jídelnou pro max. 28 dětí.