Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Mateřská škola - provoz o letních prázdninách 2021

Informujeme rodiče, že Mateřská škola Kočička bude během letních prázdnin uzavřena v době od 19. 7. do 20. 8. 2021.
Provoz bude zahájen 23. 8. 2021. celý text

ostatní | 26. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Zpravodaje 1991-2020

V rubrice Obec/Zpravodaje můžete naleznout všechyn zpravodaje od roku 1991. Můžete se tak například podívat na seznam rychtářů a starostů od roku 1397. No podívejte se sami. celý text

ostatní | 25. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Archviní foto kočských fotbalistů

Zaktualizovali jsme pro Vás rubriku Fotogalerie/Archiv/Kopaná, kde jsme umístili historické fotky našich bývalých fotbalistů. Můžete se kochat. celý text

ostatní | 25. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

ALUKOV - nabídka pracovních pozic

ALUKOV přijme spolupracovníky na pozice: výrobní dělník/manipulační dělník a řidič/montér - více viz přiložený leták celý text

ostatní | 19. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Revize a kontrola kotlů na tuhá paliva, revize a kontrola komínů

Odborná firma Topenářský servis bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. celý text

ostatní | 15. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Přihlašování k očkování proti Covid-19

Dnešním dnem 15. ledna 2021 začíná přihlašování k očkování obyvatelů České Republiky, kteří jsou starší 80 let. Zbylí občané se mohou následně přihlašovat od února 2021.
Registrace k očkování a rezervace termínů probíhá za pomoci centrálního rezervačního systému. Využít lze buď odkazu registrace.mzcr.cz nebo crs.uzis.cz. S registrací mohou pomoct jak rodinní příslušníci, tak bezplatná linka 1221.
Systém podle zadaných údajů (např. věk, zdravotní stav) určí prioritu a přidělí zájemci termín očkování.
Dle typu vakcíny proběhne očkování v jednom nebo dvou termínech.
K samotnému očkování je třeba donést občanský průkaz, průkaz od zaměstnavatele a poslední zprávu od lékaře ohledně zdravotních problémů, které zájemce do systému zapsal.
Podrobnosti jsou dostupné ve strategii očkování proti covid-19.
Dotazy, které se týkají očkování proti covid-19, můžete posílat na e-mailovou adresu ockovani-covid@mzcr.cz celý text

ostatní | 15. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Tříkrálová sbírka 2021

Tři králové přijdou k vám na koledu - jsou online! Letos je Tříkrálová sbírka jiná a přináší několik novinek - viz přiložený leták. celý text

ostatní | 8. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Nové ceny vodného a stočného

Byly vyhlášeny nové ceny vodného a stočného platné od 1. 1. 2021 - viz přiložené soubory celý text

ostatní | 30. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Svoz velkoobjemného, nebezpečného odpadu a elektra

V úterý 17.11. bude na „Velké Návsi“ probíhat svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu. V 13:00 hod budou na náves přistaveny kontejnery na velkoobjemný a nebezpečný odpad, elektro, gumy, a další, kam budete moci odpad uložit. Na správné třídění budou dohlížet zaměstnanci obce. Uložení odpadu bude umožněno do 16:30 hod. celý text

ostatní | 13. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Dílčí přezkoumání hospodaření obce a Kontrola výkonu státní správy

V minulém týdnu obec Kočí absolvovala dílčí přezkoumání hospodaření obce v období od 1.1.2020 do 5.11.2020 z Krajského úřadu Pardubického kraje. V příloze naleznete zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce a z kontroly výkonu státní správy na úseku základních registrů.

Posuďte sami, jak se nyní na obci hospodaří. celý text

ostatní | 9. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Zklidnění dopravy na Branecké silnici III/3584

Neřešíme jen téma splaškové kanalizace a rekonstrukci sportovního areálu, trápí nás i provoz při vjezdu do obce v Branecké ulici (známá jako Bránská) ze směru od Chrudimi. Toto je začátek jednání s příslušnými orgány na téma "Zklidnění dopravy na silnici III/3584 - Branecká silnice".
Výsledkem celého řešení by měl být zpomalovací mys, který zamezí rychlému vjezdu automobilů do obce. Dále bude silnice III/3584 osazena novým svislým dopravním značení B13 - "Zákaz vjezdu vozidel, jejíž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 tuny". celý text

ostatní | 9. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

BIOODPAD

Vážení občané - odvoz bioodpadu bude ukončen dnem 30. 11. 2020. celý text

ostatní | 9. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

DŮLEŽITÁ informace pro karanténní pacienty

Česká lékárnická komora vydala informaci k donášce léků pro karanténní pacienty v období nouzového stavu - viz přiložený soubor celý text

ostatní | 26. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Omezení činnosti obecního úřadu

Vzhledem k nařízení vlády byla omezena činnost obecního úřadu - viz přiložený dokument. celý text

ostatní | 9. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

Od listopadu 2020 dojde k rozšíření Denního stacionáře Pohoda. Cílovou skupinou jsou senioři nad 65 let a osoby s chronickým onemocněním a zdravotním postižením od 40 let - bližší informace viz přiložený leták. celý text

ostatní, náš tip | 6. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Bývalý obchod Jednota COOP ve vlastnictví obce Kočí

Dnešním dnem byla podepsána kupní smlouva na odkoupení bývalého obchodu ve vlastnictví Jednoty COOP. V příštím týdnu bychom měli objekt převzít a "BUDE TO NAŠE". Nyní budeme postupovat dle zákonných podmínek a věřím, že se za 3 týdny budeme těšit "NOVÉMU" obchodu. celý text

ostatní | 18. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Pojízdná prodejna

POJÍZDNÁ PRODEJNA má stanoviště před obecním úřadem,
zajišťuje Pekařství Včelákov,

prodej bude probíhat každé úterý a čtvrtek

od 8:30 hod. – prodejna bude čekat max. 15 min.
celý text

ostatní | 15. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Omezení dodávky pitné vody zítra 9.9. 8:00 - 11:00 v částech obce

Vážení občané, z důvodu havárie na veřejném vodovodním řádu bude zítra 9.9. omezena dodávka pitné vody mezi 8 – 11 hod v následujících částech obce:
- Od Jednoty COOP směrem na Chrudim po obou stranách
- Řadové domy za Jednotou COOP
- Ulice u garáží včetně areálu IFASA
- Nová zástavba rodinných domů za 4. bytovkou
Odhadovaná doba opravy cca 3 hod.

Děkujeme za pochopení!
celý text

ostatní | 8. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kočí 9. 9. 2020

Vážení občané, obecní úřad oznamuje, že ve středu 9. 9. 2020 proběhne od 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce - program viz přiložený soubor. celý text

ostatní | 3. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Nová opatření ministerstva zdravotnictví

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vstupují v platnost dne 1. 9. 2020 - týká se to mimo jiné používání prostředků ochrany úst na úřadech, zdravotnických zařízení, při volbách apod. - viz opatření v příloze. celý text

ostatní | 31. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

POZOR - 17. 9. 2020 dojde v obci k přerušení dodávky elektřiny od 7:00 do 15:30 hod. - viz přiložený leták. celý text

ostatní | 31. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Úřední hrobník - hřbitov Kočí

V souladu s pohřebním řádem zabezpečuje výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním, manipulací s lidskými ostatky, exhumacemi a ukládáním zpopelněných ostatků (vsypy, rozptyly, uložení uren) fa Martin Horák - viz přiložený soubor celý text

ostatní | 25. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Obchůzky domů projektanty z firmy Multiaqua

Velice Vás prosíme o komunikaci s pracovníky projektové kanceláře z firmy Multiaqua. V současné době obcházejí všechny rodinné domy v obci a snaží se s Vámi spojit. Většinu snad doma zastihnou, někomu zase vhodí letáček do schránky s prosbou o zpětné zavolání na příslušné kontakty.

Proč s Vámi chtějí sjednat schůzku??

Cílem je vypracovat projektovou dokumentaci kanalizační přípojky a následné územní rozhodnutí na kanalizační přípojku a souhlas s umístěním přípojky na pozemku. Pracovníci si s Vámi potřebují sjednat schůzku, abyste si určili místo napojení přípojky - tzn. bod na vaší hranici pozemku, kudy přípojka povede.
Apelujeme na občany aby jednání neprotahovali a snažili se vyjít rychle vstříc. Celý projekt splaškové kanalizace je v současné době závod s časem. Má to návaznost na následující dokumentaci pro provádění staveb, kterou bychom potřebovali mít na stole co nejdříve. Bez ní nebudeme moci vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby -> znát cenu díla -> zažádat o úvěr -> společně s opravou silnice I/17 položit kanalizaci včetně přípojek. Pokud se vše stihne, úspora obce bude značná. celý text

ostatní | 19. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámení o převzetí separátů lesních hospodářských osnov

Městský úřad Chrudim jako orgán státní správy lesů oznamuje všem vlastníkům lesů do výměry 50 ha, že jsou vypracovány lesní hospodářské osnovy pro zřizovací obvod Chrudim s platností 1. 1. 2020 až 31. 12. 2029. Předmětná veřejná vyhláška je umístěna na úřední desce Obecního úřadu Kočí - viz odkaz. celý text

ostatní | 15. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Mimořádná opatření MZDR

Na webových stránkách obce byly v sekci KORONAVIR vyvěšeny veškerá nová mimořádná opatření MZDR Zároveň jsou tato opatření k nahlédnutí na obecním úřadě. celý text

ostatní | 25. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

!!! ZMĚNA VE SVOZU ODPADU !!!

!!! Změna ve svozu odpadu !!! Vzhledem k současné situaci provádíme změnu svozu odpadu:
V dubnu vyvážíme každý týden komunál.
Od 4.května vyvážíme střídavě biopopelnice a komunální odpad v týdenní frekvenci, jak jste byli zvyklí z minulých let.
Biopopelnice tudíž vracet nebudeme!
Doufáme, že Vám toto rozhodnutí zastupitelstva zlepší náladu i v těchto těžkých chvílích plných omezení.
Chtěl bych Vás požádat o dodržování stanovených nařízení Vlády ČR i přes Velikonoční svátky, abychom nebyli nuceni řešit přestupky s příslušnými orgány.
Pokud byste věděli o občanech (seniorech), kteří by potřebovali pomoci s distribucí léků, lékařskou pomocí, popř. nákupem nezbytně nutných potravin, jsme PŘIPRAVENI POMOCI !
Kontaktujte nás na příslušných tel. číslech: Roman Pavlas - 712 912 422; Marcel Havránek - 702 177 633, Jaroslava Škarydová - 774 622 825
Závěrem přeji mnoho sil do následujících dní, klidné užití Velikonočních svátků a především pevné zdraví! ???? celý text

ostatní | 9. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zrušení odvozu velkoobjemného a nebezpečného odpadu 31.3.2020

Bohužel kvůli nouzovému stavu a karanténě České republiky jsme nuceni zrušit akci odvozu nebezpečného a velkoobjemného odpadu, který se měl konat 31.3.2020 na návsi obce. Zatím je tento odvoz odložen na neurčito. Až se situace vrátí do normálu, budeme domlouvat náhradní termín, o kterém budete informováni několik týdnu dopředu. Omlouváme se! celý text

ostatní | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Podnikatelská pohotovost

Podnikatelská pohotovost celý text

ostatní | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Nová šložka KORONAVIR - Covid 19

Z důvodu značných opatření a vydání krizových opatření vlády České Republiky byla zřízena složka KORONAVIR, kde se můžete informovat o mimořádných opatřeních vydaných Vládou ČR. celý text

ostatní | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Přihlášky na vítání občánků

Prosíme rodiče, kdo budete mít zájem o vítání našeho občánka, aby si stáhl přihlášku na stránkách obce, doručil jí na obecní úřad a vyčkal na termín vítání občánků. Kdo tak neučiní, nebude jeho občánek na našem úřadu uvítán. Tím mám na mysli, že z naší strany není ta povinnost vyzývat rodiče. Děkuji za přijetí informace a budeme se těšit na setkání. celý text

ostatní | 26. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 2
poslední