Obsah

Zprávy

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva v obci Kočí

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva v obci Kočí celý text

ostatní | 13. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Omezení činnosti obecního úřadu

Vzhledem k nařízení vlády byla omezena činnost obecního úřadu - viz přiložený dokument. celý text

ostatní | 9. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

Od listopadu 2020 dojde k rozšíření Denního stacionáře Pohoda. Cílovou skupinou jsou senioři nad 65 let a osoby s chronickým onemocněním a zdravotním postižením od 40 let - bližší informace viz přiložený leták. celý text

ostatní, náš tip | 6. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Bývalý obchod Jednota COOP ve vlastnictví obce Kočí

Dnešním dnem byla podepsána kupní smlouva na odkoupení bývalého obchodu ve vlastnictví Jednoty COOP. V příštím týdnu bychom měli objekt převzít a "BUDE TO NAŠE". Nyní budeme postupovat dle zákonných podmínek a věřím, že se za 3 týdny budeme těšit "NOVÉMU" obchodu. celý text

ostatní | 18. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

UPOZORNĚNÍ - ořez stromů

ČEZ Distribuce, a. s., upozorňuje na nutnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v termínu do 15. 11. 2020 - viz přiložený leták celý text

ostatní | 18. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Pojízdná prodejna

POJÍZDNÁ PRODEJNA má stanoviště před obecním úřadem,
zajišťuje Pekařství Včelákov,

prodej bude probíhat každé úterý a čtvrtek

od 8:30 hod. – prodejna bude čekat max. 15 min.
celý text

ostatní | 15. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Omezení dodávky pitné vody zítra 9.9. 8:00 - 11:00 v částech obce

Vážení občané, z důvodu havárie na veřejném vodovodním řádu bude zítra 9.9. omezena dodávka pitné vody mezi 8 – 11 hod v následujících částech obce:
- Od Jednoty COOP směrem na Chrudim po obou stranách
- Řadové domy za Jednotou COOP
- Ulice u garáží včetně areálu IFASA
- Nová zástavba rodinných domů za 4. bytovkou
Odhadovaná doba opravy cca 3 hod.

Děkujeme za pochopení!
celý text

ostatní | 8. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kočí 9. 9. 2020

Vážení občané, obecní úřad oznamuje, že ve středu 9. 9. 2020 proběhne od 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce - program viz přiložený soubor. celý text

ostatní | 3. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Nová opatření ministerstva zdravotnictví

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vstupují v platnost dne 1. 9. 2020 - týká se to mimo jiné používání prostředků ochrany úst na úřadech, zdravotnických zařízení, při volbách apod. - viz opatření v příloze. celý text

ostatní | 31. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

POZOR - 17. 9. 2020 dojde v obci k přerušení dodávky elektřiny od 7:00 do 15:30 hod. - viz přiložený leták. celý text

ostatní | 31. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Kadeřník a masáže

Občané obce mají nyní možnost využít služeb kadeřníka a masáže - viz odkaz celý text

ostatní | 27. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Úřední hrobník - hřbitov Kočí

V souladu s pohřebním řádem zabezpečuje výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním, manipulací s lidskými ostatky, exhumacemi a ukládáním zpopelněných ostatků (vsypy, rozptyly, uložení uren) fa Martin Horák - viz přiložený soubor celý text

ostatní | 25. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Obchůzky domů projektanty z firmy Multiaqua

Velice Vás prosíme o komunikaci s pracovníky projektové kanceláře z firmy Multiaqua. V současné době obcházejí všechny rodinné domy v obci a snaží se s Vámi spojit. Většinu snad doma zastihnou, někomu zase vhodí letáček do schránky s prosbou o zpětné zavolání na příslušné kontakty.

Proč s Vámi chtějí sjednat schůzku??

Cílem je vypracovat projektovou dokumentaci kanalizační přípojky a následné územní rozhodnutí na kanalizační přípojku a souhlas s umístěním přípojky na pozemku. Pracovníci si s Vámi potřebují sjednat schůzku, abyste si určili místo napojení přípojky - tzn. bod na vaší hranici pozemku, kudy přípojka povede.
Apelujeme na občany aby jednání neprotahovali a snažili se vyjít rychle vstříc. Celý projekt splaškové kanalizace je v současné době závod s časem. Má to návaznost na následující dokumentaci pro provádění staveb, kterou bychom potřebovali mít na stole co nejdříve. Bez ní nebudeme moci vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby -> znát cenu díla -> zažádat o úvěr -> společně s opravou silnice I/17 položit kanalizaci včetně přípojek. Pokud se vše stihne, úspora obce bude značná. celý text

ostatní | 19. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Kontejnery

Obecní úřad oznamuje, že kontejnery byly přesunuty od obchodu k bývalému sběrnému dvoru (garážím). celý text

ostatní | 15. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámení o převzetí separátů lesních hospodářských osnov

Městský úřad Chrudim jako orgán státní správy lesů oznamuje všem vlastníkům lesů do výměry 50 ha, že jsou vypracovány lesní hospodářské osnovy pro zřizovací obvod Chrudim s platností 1. 1. 2020 až 31. 12. 2029. Předmětná veřejná vyhláška je umístěna na úřední desce Obecního úřadu Kočí - viz odkaz. celý text

ostatní | 15. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Mimořádná opatření MZDR

Na webových stránkách obce byly v sekci KORONAVIR vyvěšeny veškerá nová mimořádná opatření MZDR Zároveň jsou tato opatření k nahlédnutí na obecním úřadě. celý text

ostatní | 25. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Komunální odpad a psi - slevy a osvobození

Nové formuláře k uplatnění slev a osvobození celý text

ostatní | 21. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

!!! ZMĚNA VE SVOZU ODPADU !!!

!!! Změna ve svozu odpadu !!! Vzhledem k současné situaci provádíme změnu svozu odpadu:
V dubnu vyvážíme každý týden komunál.
Od 4.května vyvážíme střídavě biopopelnice a komunální odpad v týdenní frekvenci, jak jste byli zvyklí z minulých let.
Biopopelnice tudíž vracet nebudeme!
Doufáme, že Vám toto rozhodnutí zastupitelstva zlepší náladu i v těchto těžkých chvílích plných omezení.
Chtěl bych Vás požádat o dodržování stanovených nařízení Vlády ČR i přes Velikonoční svátky, abychom nebyli nuceni řešit přestupky s příslušnými orgány.
Pokud byste věděli o občanech (seniorech), kteří by potřebovali pomoci s distribucí léků, lékařskou pomocí, popř. nákupem nezbytně nutných potravin, jsme PŘIPRAVENI POMOCI !
Kontaktujte nás na příslušných tel. číslech: Roman Pavlas - 712 912 422; Marcel Havránek - 702 177 633, Jaroslava Škarydová - 774 622 825
Závěrem přeji mnoho sil do následujících dní, klidné užití Velikonočních svátků a především pevné zdraví! ???? celý text

ostatní | 9. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zrušení odvozu velkoobjemného a nebezpečného odpadu 31.3.2020

Bohužel kvůli nouzovému stavu a karanténě České republiky jsme nuceni zrušit akci odvozu nebezpečného a velkoobjemného odpadu, který se měl konat 31.3.2020 na návsi obce. Zatím je tento odvoz odložen na neurčito. Až se situace vrátí do normálu, budeme domlouvat náhradní termín, o kterém budete informováni několik týdnu dopředu. Omlouváme se! celý text

ostatní | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Podnikatelská pohotovost

Podnikatelská pohotovost celý text

ostatní | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Nová šložka KORONAVIR - Covid 19

Z důvodu značných opatření a vydání krizových opatření vlády České Republiky byla zřízena složka KORONAVIR, kde se můžete informovat o mimořádných opatřeních vydaných Vládou ČR. celý text

ostatní | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Přihlášky na vítání občánků

Prosíme rodiče, kdo budete mít zájem o vítání našeho občánka, aby si stáhl přihlášku na stránkách obce, doručil jí na obecní úřad a vyčkal na termín vítání občánků. Kdo tak neučiní, nebude jeho občánek na našem úřadu uvítán. Tím mám na mysli, že z naší strany není ta povinnost vyzývat rodiče. Děkuji za přijetí informace a budeme se těšit na setkání. celý text

ostatní | 26. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Nařízení státní veterinární správy

Mimořádné veterinární opatření - obec Kočí spadá do oblasti pásma dozoru. Instrukce viz příloha - čl. 4. celý text

ostatní | 18. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Metodické materiály k ptačí chřipce

Zde jsou dva platné metodické materiály - Soubor typové činnosti STČ 11/IZS Chřipka ptáků; Operační manuál pro aviární influenzu. celý text

ostatní | 18. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Hřbitov

V sekci Obec -> Hřbitov nově naleznete Řád pohřebiště obce Kočí, návrh na stanovení ceny nájmu hrobového místa a souhlas KÚ se změnami veřejného pohřebiště obce Kočí. celý text

ostatní | 18. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Plán akcí KČT Kočí pro rok 2020

Pro případný zájem účasti na akcích kontaktujte KČT Kočí na email: kctkoci@seznam.cz celý text

ostatní | 12. 2. 2020 | Autor: Správce Webu