Obsah

Turisté

 

klub českých turistů

  • Odbor KČT Kočí je zaregistrován v Klubu českých turistů od roku 1993.
  • V prvních letech byl základem turistický oddíl mládeže TOM „Bartoloměj“, který doplňovalo pouze několik dospělých členů. V roce 2006 byla činnost TOM ukončena. V tomto roce měl odbor již 42 převážně dospělých členů. V současné době má KČT Kočí 54 členů nejen z Kočí, ale i z blízkých obcí.
  • Hlavní činností jsou pěší výlety, zpravidla s dopravou autobusem. Odbor organizuje pravidelně šest jednodenních výletů.
  • Vrcholem turistické sezony jsou kvalitně připravované týdenní zájezdy s rekreační turistikou.
  • Výlety a zájezdy připravují a vedou kvalifikovaní vedoucí turistiky.
  • K tradici patří také pořádání dvou kulturně-společenských akcí (karneval pro děti a ples KČT).
  • Všechny akce jsou určeny nejen pro členy KČT, ale i pro další zájemce. Informace o výletech jsou uveřejňovány ve vývěsce KČT před budovou Obecního úřadu Kočí.
  • Činnost odboru je finančně podporována Obecním úřadem Kočí.