Obsah

V současné dobe máme podanou žádost o čerpání dotace ze životního přostředí z programu OPŽP. Čekáme na vyřízení dotace.

 

Splašková kanalizace a ČOV Kočí - stavební povolení a výkres

Stavební povolení ČOV.pdf

Výkres.pdf

 

 Situační výkresy kanalizace Kočí 

Kudy povede kanalizace? Veškeré plány naleznete v přiložených dokumentech.

C.3.1 Koordinační situační výkres 1.pdf

C.3.2 Koordinační situační výkres 2.pdf

C.3.3 Koordinační situační výkres 3.pdf

C.3.4 Koordinační situační výkres 4.pdf

C.3.5 Koordinační situační výkres 5.pdf

 

C.4.1 Katastrální situační výkres 1.pdf

C.4.2 Katastrální situační výkres 2.pdf

C.4.3 Katastrální situační výkres 3.pdf