Navigace

Obsah

Prázdné formuláře ke stažení

Vítání občánků

PŘIHLÁŠKA NA vítání občánků.pdf (134.35 kB)

Povinnosti vítání občánků

 

Komunální odpad - čestná prohlášení k uplatnění slev a osvobození

Oznameni_platba_vice_osob_TKO.docx (71.01 kB)

Osvobozeni_TKO_ZTP_deti.docx (74.79 kB)

Osvobozeni_TKO_ostatni_2.docx (75.08 kB)

Osvobozeni_TKO_ostatni_3.docx (75.23 kB)

Zadost_vraceni_preplatek_komunal_odpad.xlsx (54.91 kB)

 

PSI - přihlášení a odhlášení

Ohlášení držení psa

Odhlášení psa - vrácení poplatku

 

Hřbitov Kočí

 

Kácení dřevin mimo les - poučení, žádost, oznámení a právní předpisy

 

Žádost o dotaci na rok 2021 včetně formuláře vyúčtování

Formulář individuální dotace z rozpočtu obce Kočí 2021 (244.09 kB)

Priloha_Vyuctov_individ_dotace_obec_Koci.doc (54.5 kB)

 

Žádost o číslo popisné nebo evidenční

Žádost o číslo popisné nebo evidenční